Generalforsamling Ledøje-Smørum Hundeklub den 12. APRIL 2018

Kl. 19.15 i klubhuset

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent / referent
 2. Dirigent
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Budget og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år), på valg er:
  1. Formand Ib Johansen
  2. Kasser Susan Pedersen
  3. medlem Mikkel Nielsen
 8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er:
  1. Inge Jørgensen
  2. Marie Normind
  3. Karina Lafrenz
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år), på valg er:
  1. Søren Andersen
  2. Ib Dalsgård
 10. Valg af repræsentanter til EIF generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. Ib Johansen
  2. Frede Juul
  3. Peter Lundberg
 11. Valg af suppleanter til LSI generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. John Fisker
 12. Eventuelt

 

 

Efter generalforsamlingen vil der været en let anretning.