Generalforsamling.

Der indkalder herved til ordinær generalforsamling den 4. april 2019 kl. 19.15 i klubhuset.

Husk at forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen for at det kan behandles på generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen vil der været en let anretning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent / referent
 2. Dirigent
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Budget og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år), på valg er:
  1. Frede Juul – modtager genvalg
  2. Elise Fisker – modtager genvalg
  3. Henny – modtager genvalg
  4. Brian – ønsker ikke genvalg
 8. (1 år), på valg er:
  1. Maria Normind – modtager genvalg
  2. Ruth – modtager genvalg
  3. Trine Sørensen – stiller op til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år), på valg er:
  1. Søren Andersen – modtager genvalg
  2. John Fisker – modtager genvalg
 10. Valg af 2 repræsentanter til EIF-generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. Ib Johansen
  2. Frede Juul
  3. Peter Lundberg
 11. Valg af suppleanter til EIF generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. John Fisker
 12. Eventuelt

Sommer træning

Der vil være træning om lørdage fra kl. 9 til 10 for alle medlemmer det er Grethe som står for træningen

Med venlig hilsen

Ledøje-Smørum Hundeklub