Hundetræning i Lydighed

Hundetræning i Ledøje-Smørum Hundeklub handler om samarbejdet mellem hund og fører. Den tager udgangspunkt i hundens naturlige drifter/adfærd samt førerens ønsker og ressourcer. Ledøje-Smørum Hundeklub kan ikke træne hunden for føreren, men kan give føreren de redskaber og den viden der skal til, så føreren med en daglig træning, kan skabe gode resultater.

Klubben bygger på følgende værdier:

  • Tillid og god kontakt mellem hund og hundefører.
  • Respekt for hunden uanset herkomst, alder og størrelse.
  • Positiv motivering og indlæring af hund med fokus på guidning og positiv forstærkning.
  • Fællesskab og sociale aktiviteter, så der opstår gode kontakter medlemmerne imellem.

Det væsentligste i lydighedstræningen er god kontakt mellem hund og fører. Stemmeføring og kropssprog er alfa og omega for at opnå en god kontakt til hunden. Klubbens mål er at opnå glade og harmoniske hunde, der er i stand til at omgås andre hunde og mennesker.

 

Ledøje-Smørum Hundeklub tilbyder lydighedstræning indenfor følgende niveauer:

  • Hvalpe/begyndere
  • Lettere øvede
  • Øvede
  • Rutinerede

Efter en sæsons træning på hvalpe/begynderhold forventes det, at hunden har opnået et rimeligt stabilt hjemkald, at hunden kender begreberne plads, sit, dæk, stå samt bliv i positionen, at hunden over kortere distancer kan gå pænt i snor (lineføring). Der ud over vil træningen være suppleret med øvelser, der fremmer kontakten og samarbejdet mellem hund og fører.

Den lettere øvede hund forventes at kunne gå en pæn lineføring over længere strækninger samt at hunden også kan gå på førerens højre side. Endvidere forventes det, føreren kan forlade hunden i positionerne sit og dæk samt til dels stå over en lidt længere afstand. Også her vil træningen være suppleret med andre indslag som f.eks. tricks øvelser, apportering og/eller søgearbejde.

Den øvede hund forventes desuden at kunne gå på plads uden line (fri ved fod), at kunne fjerndirigeres i sit, dæk og stå samt at kunne fremadsendes.

På rutinehold vedligeholdes og forbedres det tidligere indlærte kombineret med træningstiltag i forhold til, hvad holdet ønsker.