Generalforsamling i Ledøje-Smørum Hundeklub torsdag den 14. april kl. 19:00 i klubhuset.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent / referent

2. Årsberetning

4. Indkomne forslag

5. Budget og kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg af repræsentanter til LSI generalforsamling

10. Valg af suppleanter til LSI generalforsamling

Forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før.

Indkomne forslag bekendtgøres i klubhuset og ved mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er vært for en lille osteanretning efter generalforsamlingen. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.