Dagsorden

 1. Valg af dirigent / referent
 2. Dirigent
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Budget og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år), på valg er:
  1. Ib Johansenede (formand) – modtager ikke genvalg (Mikkel N stiller op til formandsposten)
  2. Mikkel Nielsen (bestyrelsesmedlem) – (Tanya Nielsen) stiller op til bestyrelsen
  3. Susan Petersen (kasserer) – modtager ikke genvalg (Ruth Chor stiller op til kasserer posten)
 8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er:
  1. Maria Normind – modtager genvalg
  2. Ruth Chor – stiller op til kasserer posten (Grethe Petersen stiller op som suppleant)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år), på valg er:
  1. Søren Andersen – modtager genvalg
  2. John Fisker – modtager genvalg
 10. Valg af 2 repræsentanter til EIF-generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. Ib Johansen – stiller ikke op (Ny formand overtager pladsen)
  2. Frede Juul
  3. Peter Lundberg
 11. Valg af suppleanter til EIF-generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. John Fisker
 12. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der været en let anretning.