Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ledøje-Smørum Hundeklub torsdag den 21. april 2022 kl. 19.15 i klubhuset.

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent / referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 5. Ændringer til vedtægter
 6. Budget og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år), på valg er:
  1. Formand – Mikkel Sinius Nielsen – modtager genvalg
  2. Kasser – Ruth Chor – modtager genvalg
  3. Tanya Jensen – modtager genvalg
  4. Maria Nordmin – modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er:
  1. Kathrin Hattens – modtager genvalg
  2. Helle Paldan Kolding-Kramhøft – modtager genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år), på valg er:
  1. Søren Andersen – modtager genvalg
  2. John Fisker – modtager genvalg
 10. Valg af 2 repræsentanter til EIF-generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. Mikkel Sinius Nielsen
  2. John Fisker
  3. Peter Lundberg
 11. Valg af suppleanter til EIF-generalforsamling (1 år) på valg er:
  1. ??
 12. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der været en let anretning.