Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ledøje-Smørum Hundeklub torsdag den 29. april 2021 kl. 19.15 i aula C på Bosagerskolen

MEN! Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan forvente vi kan mødes, er denne indkaldelse ”kun” den formelle iht. Vedtægterne. Ny dato varsles derfor allerede! Da vi ikke kender hvornår, vil generalforsamling ikke blive afholdt den 29/4 – men forhåbentligt i-løbet af maj/juni. Ny indkaldelse kommer med dato!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent / referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab (se bilag A)
 4. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen  lsh-hundeklub@outlook.dk)
 5. Budget og kontingent
 6. Vedtægtsændringer § 11 og § 12 (se bilag B og bilag C)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år), på valg er:
  1. Elise Fisker – modtager genvalg
  2. Henny Lundberg – modtager genvalg
  3. Trine Sørensen – modtager genvalg
  4. Maria Normind – modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er:
  1. Kathrin Hattens
  2. ??
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år), på valg er:
  1. Søren Andersen 
  2. John Fisker
 10. Valg af 2 repræsentanter til EIF-generalforsamling (1 år), på valg er:
  1. Mikkel Sinius Nielsen
  2. Peter Lunberg
  3. John Fisker
 11. Valg af suppleant til EIF-generalforsamling (1 år), på valg er:
  1. ??
 12. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning.