Afslutning for lørdagshold og hverdagshold med opstart ultimo januar 2018