Ordensregler

Da vi på alle vores træningstidspunkter er rigtig mange hunde og mennesker på arealet, må vi have nogle ordensregler, som vi alle må følge.

Ankomst til træningsarealet:

Af hensyn til de hold der evt. er i gang med træningen, beder vi om, at man holder hundene i snor ved ankomst og afgang fra pladsen. Hundene skal være i snor, når man færdes omkring klubhuset.

Reglement for pauserne :

I modsætning til de fleste andre hundeklubber, som vi sammenligner os med, er det vores politik, at hundene må være fri i pauserne.

Dette foregår på det åbne område udenfor agilitybanen.

Vi mener, at det er en vigtig del af hundenes ”opdragelse”, at de kan være sociale med andre hunde, men det skal selvfølgelig være under ansvar. Det vil sige, at alle hundeførerne har ansvar for deres egen hund i pauserne, at de skal holde øje med dem, når de løber rundt, og at de skal stoppe optræk til ballade. Det er som regel nok at skælde ud, hvis der er nogle hunde, der er ved at komme op at toppes. Trænere og bestyrelsesmedlemmer holder også øje med hundene, men det er primært hundeførerne, der skal holde øje med deres egen hund.

Af forskellige årsager er der nogen gange hunde omkring klubhuset, der er i snor. Man skal sørge for, at ens egen hund ikke går hen til disse hunde, der ikke kan komme væk, i en for dem ”truende” situation.

Oprydning:

Der kan på alle træningdage kan man få kaffe eller te, der kan købes øl og vand til rimelige penge. Alt stilles ud på bordene i gården, og vi henstiller til, at alle rydder deres brugte kopper, flasker osv. op efter sig, så vi kan holde hus og område pænt.